Gomer Otterspeer

Ik, Gomer Otterspeer, ben een native signer. Dit houdt in dat ik vanaf mijn geboorte gebarentaal tijdens opvoeding mee heb gekregen en het als een alledaagse communicatiemethode gebruik. Door mijn doofheid loop ik belemmeringen dagelijks tegen, die belemmeringen zie ik echter als uitdaging voor mijn leven. Dit is ook een van de redenen waarom ik begon met NGT (Nederlands Gebaren Taal) Lerarenopleiding en ontwikkel ik me verder met Masteropleiding 1e graads Leraar NGT.

Met MOOC (Massive Online Open Course), steeds groeiende interesse naar NGT en mijn kwaliteiten zie ik kansen om met een totaaloplossing te komen: Gebarenschool.nl waar iedereen op afstand laagdrempelig gebarenmodules kunnen volgen. En dit op verantwoorde wijze volgens ERK en MOOC standaarden, die ik met mijn didactische competities verder kan onderbouwen.

Als een taal allerlei mensen met elkaar verbindt, dan vind ik dat het Gebarentaal daarvoor de geschikte kandidaat is!
Blooms Taxonomie

Taxonimie van Bloom is een handige tool om de leerproces te structureren, hierdoor waarborgen we het behaalde leerresultaten en blijf je als cursist de gebaren reproduceren. Daarom zijn de gebarenmodules aan elkaar gekoppeld, wanneer je van ERK A0-1 module gebaren leert; vind je de stof later terug in bijvoorbeeld ERK A0-5, alleen zal je het dan gaan toepassen aan hand van een verhaalplaatje. Deze vorm van leren is niet alleen effectief maar maakt het ook leuk en leerzaam.